top of page

>

Beleid, missie en visie

Kernwaarden

Het doel van zorgvoorziening de Zwarte Racker is om in Nieuw-Schoonebeek een kleinschalig wooncentrum te bieden voor de ouderen uit het dorp en de directe omgeving. Hierbij is het van belang dat:

  • Het een centrum is voor alle bewoners van het dorp

  • Ouderen zo lang mogelijk in Nieuw-Schoonebeek kunnen blijven wonen er alleen in uitzonderlijke gevallen en in nauw overleg met betrokkenen sprake zal zijn van een verhuizing naar een gespecialiseerde zorgvoorziening

  • Er sprake is van een goede samenwerking tussen familie en mantelzorgers van cliënten, vrijwilligers en professionele zorgverleners

  • Bezoek en ontmoeting vanzelfsprekend zijn

  • Het vanzelfsprekend is dat het welzijn, de autonomie en de persoon van de cliënt erkend en gerespecteerd worden en zorgverlening hieraan altijd ondersteund aan is en niet andersom

  • Er wordt samengewerkt met lokale zorgorganisaties, huisartsen, behandelaars en maatschappelijke organisaties: we kunnen van elkaar leren en gebruik maken van elkaars deskundigheid

  • Actief deel wordt uitgemaakt van de lokale gemeenschap en zo mogelijk ook lokaal wordt ingekocht

Missie: een vertrouwd gevoel dichtbij huis

Zwarte Racker is een zorgvoorziening voor de oudere inwoners met een zorgbehoefte, uit Nieuw-Schoonebeek en omgeving. We bieden passende zorgverlening, gevarieerde en leuke dagactiviteiten en mogelijkheden om tijdelijk of langdurig in de nabijheid van 24-uurszorg te wonen.

 

Voor bewoners, bezoekers en (vrijwillige) medewerkers is de Zwarte Racker een gezellige en vertrouwde omgeving dichtbij huis.

 

Met het voorgaande draagt de Zwarte Racker aan de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de lokale gemeenschap.

bottom of page