top of page

Praktische zaken

Het bestuur en de Raad van Toezicht

Het bestuur wordt gevormd door Ria Voppen, Lenie Voppen en Annie Voppen.
De Raad van Toezicht is een toezichthoudend orgaan en ziet toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurders. Uitgangspunt zijn onze statuten en die zijn gebaseerd op de Governance code voor de zorg. De Raad bestaat uit 3 leden;

Cliëntenraad

Contactgegevens Cliëntenraad Zwarte Racker en De Beek:
Adres: Woonzorgcentrum Zwarte Racker/Dagcentrum de Beek, Europaweg 132, 7766 AP Nieuw-Schoonebeek

 

Leden cliëntenraad:

Mw. Corrie Stoffers
Mw. Anneke v.d. Kolk
Mw. Dinette Hans
Mw. Roelie Veenstra

Mw Tiny Beerling           tel: 0524-749064

U kunt ons ook bereiken op e-mailadres: cr-dagcentrumdebeek@kpnmail.nl
 

De klachtenfunctionaris

Iemand met een klacht kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevr. M.G.A. Veenstra.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer
06-53131362 of via e-mail margrethveenstra@live.nl.

Contactgegevens Geschillencommissie Zorg:

Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag
Telefoonnummer: 070 310 53 80 (Maandag t/m vrijdag 10:00 - 14:00 uur).
https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Privacy verklaring
Bekijk hier de privacyverklaring voor cliënten van dagcentrum de Beek en bewoners van Woonzorgcentrum Zwarte Racker.

Bekijk
hier de privacyverklaring voor sollicitanten en werknemers van dagcentrum De Beek en bewoners van Zwarte Racker

Cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Wanneer u onvrijwillige zorg ontvangt volgens de Wet zorg en dwang (Wzd), dan heeft u als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, recht op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) Wzd.

 

Ingrid de Jager is onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon bij Quasir en is er om u te helpen bij alle vragen en klachten over zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over uw verzorging, verpleging of behandeling. Bijvoorbeeld over medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mogen.

 

De cvp Wzd luistert, legt uit, zoekt samen met de cliënt naar alternatieven en

ondersteunt bij het proces. De cvp staat aan de kant van de cliënt, is

onafhankelijk en werkt niet voor de zorgaanbieder.​​ 

Voor meer informatie kunt u hier de folder van Ingrid de Jager bekijken.

Contactgegevens Ingrid de Jager:

085-4874012, 06-82517952 | ingriddejager@quasir.nl www.quasir.nl

Quasir logo cvp.png

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

Zwarte Racker heeft de KCOZ aangewezen als Wzd-klachtencommissie. Indien een klacht een Wzd-klacht betreft, dan dient de Raad van Bestuur de klacht vervolgens in bij de KCOZ, www.kcoz.nl.
Contactgegevens KCOZ: emailadres info@kcoz.nl of telefoonnummer 085 – 077 2060.

De Zorgatlas

Meer gedetailleerde informatie over de zorgverlening door Zwarte Racker, kunt u vinden op de website van De Zorgatlas https://www.zorgatlaswlz.nl/.

De Zorgatlas is een zoekmachine voor de Langdurige Zorg. Op die manier kunt u via verschillende zoekcriteria informatie vinden over het beschikbare zorgaanbod in uw omgeving. Met de detailinformatie krijgt u alvast een indruk van de locatie, bijvoorbeeld over de ligging en aanwezige voorzieningen. Zo kunt u zien of wij de zorg bieden die u zoekt en of wij zorg bieden die rekening houdt met een specifieke wens. In de Zorgatlas wordt niet alleen informatie over het gecontracteerde zorgaanbod of dienstverlening getoond maar ook ‘zachte informatie’ (klantwens). 

bottom of page