top of page

>

>

Cliëntenraad

In september 2020 is de Cliëntenraad voor woonzorgcentrum Zwarte Racker en Dagcentrum De Beek opgericht. Namens De Zwarte Racker nemen mw. Beerling, mw. Hans en mw. v.d. Kolk zitting in de cliëntenraad. Namens De Beek zijn dat mw. Stoffers en mw. Veenstra. Wij, leden van de cliëntenraad, zijn betrokkenen en vertegenwoordigers van bewoners van Zwarte Racker en van cliënten van De Beek. Op die manier weten wij door onze ervaringen wat er goed gaat en wat beter zou kunnen. Deze ervaring zetten wij graag samen met u in.

Waarom een cliëntenraad?

Zwarte Racker en De Beek willen de beste zorg leveren in een prettige en veilige omgeving. Door inspraak via de cliëntenraad blijft deze kwaliteit gewaarborgd. Daarnaast behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. Deze belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Taken van de cliëntenraad

 • Het stimuleren van de participatie en zeggenschap van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk betrokken worden bij de gang van zaken in de eigen woon- en leefomgeving en zorg- en dienstverlening;

 • Het regelmatig inventariseren van de wensen en meningen van de bewoners, cliënten en vertegenwoordigers;

 • Het regelmatig informeren van bewoners, cliënten en  vertegenwoordigers over onze werkzaamheden en resultaten.

Waar maken wij ons sterk voor?

Wij zetten ons in voor tal van onderwerpen: Goede zorg, een prettig verblijf in de dagopvang, veilig en vertrouwd wonen in het woonzorgcentrum en dat er goed met u wordt omgegaan.
Andere onderwerpen waarvoor de cliëntenraad zich o.a. inzet:

 • Goede en juiste medicijnverstrekking

 • Veiligheid

 • Invulling dagbesteding

 • Bejegening van cliënten

 • Privacy

 • Vervoer van/naar de dagbesteding

 • Voeding

 • Het welzijn van de bewoners en cliënten

Hoe werkt de cliëntenraad?

De cliëntenraad vergadert alleen en samen met de directie van de Zwarte Racker en de Beek. Tenminste eenmaal per jaar vergadert de cliëntenraad met de Raad van Commissarissen. Daarnaast komt de cliëntenraad regelmatig bijeen om onderwerpen te bespreken waar wij ons sterk voor maken. De agenda, vergaderdata en vergaderlocaties worden bekend gemaakt en naar de mantelzorgers gestuurd. Ook bezoeken wij regelmatig het dag- en woonzorgcentrum om te horen of er zaken zijn die spelen en of wij een rol kunnen spelen in een oplossing van eventuele problemen.

Hoe bereik ik de cliëntenraad?

Contactgegevens Cliëntenraad Zwarte Racker en De Beek:
Woonzorgcentrum Zwarte Racker/Dagcentrum de Beek,

Europaweg 132,

7766 AP Nieuw-Schoonebeek

 

Leden cliëntenraad:

Mw. Corrie Stoffers
Mw. Anneke v.d. Kolk
Mw. Dinette Hans
Mw. Veenstr
a

Mw. Tiny Beerling

U kunt ons ook bereiken op e-mailadres: cr-dagcentrumdebeek@kpnmail.nl

tel: 06-46673546
tel: 06-37544442
tel: 06-23003960
tel: 0524-532630

tel: 0524-749064

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad (versie 2021) van Woonzorgcentrum Zwarte Racker (pdf).

Bekijk hier het Reglement Cliëntenraad (versie 2020) van Woonzorgcentrum Zwarte Racker (pdf).

bottom of page