top of page

>

>

>

Stages

Stage lopen bij Zwarte Racker

Zwarte Racker is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks aan meerdere BOL en BBL-studenten de mogelijkheid voor een stageplek in het woonzorgcentrum.

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. De student gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een BPV- overeenkomst (Beroeps Praktijkovereenkomst).
BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. De studen
t werkt en leert tegelijkertijd. Naast het werken op het dagcentrum, gaat de student 1 of 2 dagen per week naar school. Bij een BBL-stage wordt er een BPV-overeenkomst en een arbeidscontract met Zwarte Racker afgesloten.

Logo SBB erkend leerbedrijf.png

Een mooie leerplek bieden is onze maatschappelijke taak

Woonzorgcentrum Zwarte Racker vindt het belangrijk en beschouwt het als een maatschappelijke taak om studenten te begeleiden bij hun opleiding en hen een interessante leerplek te bieden in de dagelijkse praktijk van het woonzorgcentrum. Daarnaast brengen jonge, geïnteresseerde en energieke stagiairs nieuwe kennis en een frisse blik mee. Wij ervaren het als zeer waardevol om werknemers rond te hebben lopen die een andere manier van denken hebben, met  goede ideeën komen en mede door hun opleiding anders naar de zorg en de cliënten kijken. Stagiairs leveren zo, naast hun dagelijkse inzet, ook een bijdrage aan het succes van onze organisatie en het welzijn van onze cliënten.

Begeleiding tijdens de stageperiode

De meeste stagiairs bij Zwarte Racker zijn studenten die een Mbo-opleiding voor Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG of Verpleegkundige volgen.
Tijdens de stageperiode wordt de student door een vaste begeleider van de school begeleid. Ook vanuit Zwarte Racker heeft de stagiair een vaste begeleider en dus een vast aanspreekpunt. De begeleider is iemand in de functie van leidinggevende/verzorgende.

Zodra een stagiair bij ons komt maken we een stageplan. In het stageplan worden de werkzaamheden en de leerdoelen van de stagiair vastgelegd. In een dergelijk plan staan de volgende zaken:

  • Omschrijving van de stageplek.

  • Een formulering van de stageopdracht. Wat zijn de taken van de stagiair(e) en wat zijn de leerdoelen?

  • De begeleiding die de Zwarte Racker biedt. Wie, wanneer en hoe intensief?

  • De begeleiding die de opleiding biedt gedurende de stage en de afronding daarvan. Wie, wanneer en hoe intensief?

  • Een plan van aanpak. Hierin wordt vermeld op welke termijn er tussentijdse en einddocumenten opgeleverd dienen te worden en aan welke eisen die moeten voldoen.

  • De benodigde stagecontracten worden opgesteld en worden ondertekend door Zwarte Racker, de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling en de stagiair zelf.

Het vervullen van een stageplek

Wij hebben nauwe contacten met diverse onderwijsstellingen voor het bieden van een stageplek, o.a. met het Drenthe College en het Alfa College. De scholen geven ons een overzicht van de door hen gewenste stageplekken en wij kijken aan hoeveel en aan welke studenten wij een stageplek kunnen bieden. Het aanbieden van een stageplek gaat meestal via scholen, maar het is ook mogelijk dat een stagiair ons direct benadert voor een stageplek.

bottom of page