Aanmelden

Aanmelden

>

Over de Zwarte Racker

Aanmelden

"Woonzorg en begeleiding op maat voor ouderen met een zorgindicatie"

Wie kan er bij ons wonen?

Onze prachtige nieuwbouwappartementen zijn bestemd voor ouderen met een zorgindicatie uit Nieuw-Schoonebeek en omgeving. Het gaat vooral om mensen met een psychogeriatrische en somatische zorgvraag. U betaalt hiervoor huur en alle kosten die horen bij een zelfstandig appartement.

De maandelijkse huur bedraagt tussen de € 859 en € 916. Daarnaast worden er servicekosten berekend. Hierbij zit inbegrepen; o.a. energiekosten, gemeentelijke belastingen, glasbewassing buiten, alarm, tuinonderhoud, maaltijden, huishoudelijke zorg, televisie, internet en telefoon, domotica en klein onderhoud.

Tot slot berekenen wij aanvullende diensten. Zo kunt u tegen een vergoeding het wassen van uw bovenkleding door ons laten verzorgen.

 

Andere bijkomende maandelijkse kosten zijn uw zorgverzekeringspremie, eigen Bijdrage CAK per maand en verzekeringen (inboedel, WA).

Als u bij ons komt wonen wordt het appartement leeg opgeleverd, zodat u het geheel naar eigen wens in kunt richten. 

We hebben een aantal voorwaarden en uitsluitcriteria geformuleerd waar u aan moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor een appartement bij Zwarte Racker. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die bepalend kunnen zijn.

Voorwaarden

 • U dient een WLZ-zorg indicatie te hebben tussen zorgprofiel VV5 en VV10.

 • Mensen uit Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen hebben voorrang bij een gelijktijdige aanmelding.

 • We hebben een contract met het zorgkantoor voor de financiering.

 • Het is verplicht de zorg bij ons af te nemen.

Uitsluitcriteria

 • Mensen met een aangeboren geestelijke beperking.

 • Bewoners/cliënten die een dusdanig dwaalgedrag vertonen, waardoor wij hen geen veilige woon- en leefomgeving kunnen bieden.

 • Bewoners/cliënten die de locatie Zwarte Racker niet (meer) als een veilige omgeving ervaren.

 • Bewoners/cliënten met agressieproblemen, een ernstige vorm van gedrag en/of verslavingsproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en/of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

 • Bewoners/cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn; deze zorg kan op locatie Zwarte Racker niet geleverd worden.

 • Bewoners/cliënten die niet op een sociale wijze deel kunnen nemen aan het groepsproces binnen het woonzorgcentrum.

 • Bewoners/cliënten die voortdurend persoonlijke begeleiding nodig hebben.

 • Bewoners/cliënten met visuele beperkingen die gebruik moeten maken van een blindengeleidehond.

Wilt u ook in Zwarte Racker wonen?

 • Mensen kunnen zich vrijblijvend bij ons inschrijven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als er geen appartement beschikbaar is bij aanmelding, kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. 

 • Als inschrijvingsdatum geldt de datum van aanmelding, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

 • Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend; de uiteindelijke toewijzing van een appartement hangt van uw situatie af.

 • Zodra er een appartement vrij komt zal de eerste van de wachtlijstkandidaten benaderd worden. We bespreken met u de voorwaarden en beoordelen of u voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden.

 • Indien u hieraan voldoet zal u een aanbod worden gedaan.

U kunt zich aanmelden door dit inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze in te leveren of toe te sturen naar Zwarte Racker. Zie contactgegevens voor het adres.
Meer informatie kunt u krijgen bij Zwarte Racker op telefoonnummer
0524-749050. Of bij Ria Voppen op telefoonnummer 06-28783718.

 

Inschrijfformulier

 

 

Bekijk hier het inschrijfformulier voor Woonzorgcentrum Zwarte Racker (doc).