top of page

Aanmelden

>

Over de Zwarte Racker

Aanmelden

"Woonzorg en begeleiding op maat voor ouderen met een zorgindicatie"

Wie kan er bij ons wonen?

Onze prachtige nieuwbouwappartementen zijn bestemd voor ouderen met een zorgindicatie die in Nieuw-Schoonebeek of in de dorpen in de omgeving wonen. Het gaat vooral om mensen met een psychogeriatrische en somatische zorgvraag. U betaalt hiervoor huur en alle kosten die horen bij een zelfstandig appartement.

De maandelijkse huur bedraagt tussen de € 930 en € 985. Daarnaast worden er servicekosten berekend. Hierbij zit inbegrepen; o.a. energiekosten, gemeentelijke belastingen, glasbewassing buiten, alarm, tuinonderhoud, maaltijden, huishoudelijke zorg, televisie, internet en telefoon, domotica en klein onderhoud.

Tot slot berekenen wij aanvullende diensten. Zo kunt u tegen een vergoeding het wassen van uw kleding door ons laten verzorgen.

 

Andere bijkomende maandelijkse kosten zijn uw zorgverzekeringspremie, de eigen bijdrage CAK en verzekeringen (inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering).

Als u bij ons komt wonen wordt het appartement leeg opgeleverd, zodat u het geheel naar eigen wens in kunt richten. 

Voorwaarden inschrijving

We hebben een aantal voorwaarden en uitsluitcriteria geformuleerd waar u aan moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor een appartement bij Zwarte Racker. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die bepalend kunnen zijn.

 • U dient een WLZ-zorg indicatie te hebben tussen zorgprofiel VV5 en VV10.

 • Mensen uit Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen hebben voorrang op mensen uit andere plaatsen bij een gelijktijdige aanmelding.

 • Zwarte Racker biedt een Wonen met Zorg arrangement aan in haar appartementen: u huurt bij ons een appartement en wij leveren de zorg die u nodig heeft.

​Uitsluitcriteria:

 • Mensen met een aangeboren geestelijke beperking.

 • Bewoners/cliënten die een dusdanig dwaalgedrag vertonen, waardoor wij hen geen veilige woon- en leefomgeving kunnen bieden.

 • Bewoners/cliënten die de locatie Zwarte Racker niet (meer) als een veilige omgeving ervaren.

 • Bewoners/cliënten met agressie-problemen, een ernstige vorm van gedrag en/of verslavingsproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en/of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

 • Bewoners/cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn; deze zorg kan op locatie Zwarte Racker niet geleverd worden.

 • Bewoners/cliënten die niet op een sociale wijze deel kunnen nemen aan het groepsproces binnen het woonzorgcentrum.

 • Bewoners/cliënten die voortdurend persoonlijke begeleiding nodig hebben.

 • Bewoners/cliënten met visuele beperkingen die gebruik moeten maken van een blindengeleidehond.

​Wilt u ook in Zwarte Racker wonen?

 • Mensen kunnen zich vrijblijvend inschrijven. Als er geen appartement beschikbaar is bij aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst.

 • Als inschrijvingsdatum geldt de datum van aanmelding, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

 • Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend; de uiteindelijke toewijzing van een appartement hangt van uw situatie af.

 • Zodra u nummer 1 op de wachtlijst bent nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat er op dat moment nog geen appartement beschikbaar is. We bespreken met u uw woonwensen en de voorwaarden m.b.t. het wonen bij Zwarte Racker. Van belang is dat uw WLZ indicatie tijdig in orde wordt gemaakt.

 • Zodra er een appartement vrij komt zal de eerste van de wachtlijstkandidaten benaderd worden. We controleren of u voldoet aan de voorwaarden en of u in het bezit bent van de juiste WLZ-indicatie.

 • Indien u aan alle voorwaarden voldoet zal u een aanbod worden gedaan. U dient dan binnen 3 dagen te beslissen of u het appartement accepteert.

 • Indien u niet binnen 3 dagen kunt beslissen of u het appartement accepteert of als uw WLZ-indicatie niet in orde is, bieden wij het appartement aan de volgende gegadigde op de wachtlijst aan.

U kunt zich aanmelden door dit inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze in te leveren of toe te sturen naar Zwarte Racker. Zie contactgegevens voor het adres.
Meer informatie kunt u krijgen bij Zwarte Racker op telefoonnummer
0524-749050. Of bij Sjoerdtsje Funke op telefoonnummer 06-81205190.

 

Inschrijvingsformulier

Download hier het inschrijvingsformulier voor Woonzorgcentrum Zwarte Racker.

bottom of page