Aanmelden

Aanmelden

>

Over de Zwarte Racker

Aanmelden

"Woonzorg en begeleiding op maat voor ouderen met een zorgindicatie"

Wie kan er bij ons wonen?

Onze prachtige nieuwbouwappartementen zijn bestemd voor ouderen uit Nieuw-Schoonebeek en omgeving, met een zorgindicatie. Mensen met een psychogeriatrische en somatische zorgvraag en mensen die moeten revalideren na een ziekenhuisbezoek. U betaalt hiervoor huur en alle kosten die horen bij een zelfstandig appartement.

We hebben een aantal voorwaarden en uitsluitcriteria geformuleerd waar u aan moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor een appartement bij Zwarte Racker. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die bepalend kunnen zijn.

Voorwaarden

 • U dient een WLZ-zorg indicatie te hebben tussen zorgprofiel VV5 en VV10.

 • Mensen uit Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen hebben voorrang bij een gelijktijdige aanmelding.

 • We hebben een contract met het zorgkantoor voor de financiering.

 • Het is verplicht de zorg bij ons af te nemen.

Uitsluitcriteria

 • Mensen met een aangeboren geestelijke beperking.

 • Bewoners/cliënten die een dusdanig dwaalgedrag vertonen, waardoor wij hen geen veilige woon- en leefomgeving kunnen bieden.

 • Bewoners/cliënten die de locatie Zwarte Racker niet (meer) als een veilige omgeving ervaren.

 • Bewoners/cliënten met agressieproblemen, een ernstige vorm van gedrag en/of verslavingsproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en/of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

 • Bewoners/cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn; deze zorg kan op locatie Zwarte Racker niet geleverd worden.

 • Bewoners/cliënten die niet op een sociale wijze deel kunnen nemen aan het groepsproces binnen het woonzorgcentrum.

 • Bewoners/cliënten die voortdurend persoonlijke begeleiding nodig hebben.

 • Bewoners/cliënten met visuele beperkingen die gebruik moeten maken van een blindengeleidehond.

Wilt u ook in Zwarte Racker wonen?

 • Mensen kunnen zich vrijblijvend bij ons inschrijven. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als er geen appartement beschikbaar is bij aanmelding, kunnen we u op de wachtlijst plaatsen. 

 • Als inschrijvingsdatum geldt de datum van aanmelding, zoals vermeld op het inschrijvingsformulier.

 • Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend; de uiteindelijke toewijzing van een appartement hangt van uw situatie af.

 • Zodra er een appartement vrij komt zal de eerste van de wachtlijstkandidaten benaderd worden. We bespreken met u de voorwaarden en beoordelen of u voldoet aan de noodzakelijke voorwaarden.

 • Indien u hieraan voldoet zal u een aanbod worden gedaan.

U kunt zich aanmelden door dit inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze in te leveren of toe te sturen naar Zwarte Racker. Zie contactgegevens voor het adres.
Meer informatie kunt u krijgen bij Zwarte Racker op telefoonnummer
0524-749050. Of bij Ria Voppen op telefoonnummer 06-28783718.

 

Inschrijfformulier

 

 

Bekijk hier het inschrijfformulier voor Woonzorgcentrum Zwarte Racker (doc).