top of page

Aanmelden

>

Over de Zwarte Racker

Vogelspotten (2).jpg

Aanmelden

"Woonzorg en begeleiding op maat voor ouderen met een zorgindicatie"

Wie kan er bij ons wonen?

Onze comfortabele nieuwbouwappartementen zijn bestemd voor ouderen met een zorgindicatie die in Nieuw-Schoonebeek of in nabijgelegen dorpen wonen. Het gaat vooral om mensen met een psychogeriatrische en somatische zorgvraag. U betaalt maandelijks huur en alle kosten die horen bij een zelfstandig appartement. Afhankelijk van de grootte van het appartement bedraagt de huur tussen de € 930 en € 985. Daarnaast worden er servicekosten en aanvullende diensten berekend. Onder de servicekosten vallen; o.a. energiekosten, gemeentelijke belastingen, glasverzekering, alarm, tuinonderhoud, televisie, internet en telefoon, domotica en klein onderhoud.

Onder aanvullende diensten vallen; Glasbewassing buiten het eigen appartement en een activiteitenprogramma. Daarnaast is het mogelijk om tegen een vergoeding het wassen van uw kleding door ons te laten verzorgen.

Wonen met zorg

Wonen met zorg valt onder de WLZ-VPT-regeling en daarin zijn de volgende diensten opgenomen:

 • Maaltijden en drinken: Er wordt dagelijks een warme maaltijd verstrekt met 2/3 gangen. Verder wordt er ’s morgens en eind van de middag een broodmaaltijd verstrekt bestaande uit brood, beleg, fruit en bijbehorend naar keuze, thee, koffie of melk.

 • Gebruik algemene ruimten.

 • Wassen van platgoed: Bestaat uit het wassen van beddengoed, handdoeken en ondergoed.

 • 24 Uur aanwezigheid personeel: Er is 24 uur personeel aanwezig voor de zorg van de bewoners. Het gaat hierbij om Verzorgend personeel, huiskamermedewerkers en helpenden. In de nacht is er 1 verzorgende aanwezig.

Als u bij ons komt wonen wordt het appartement leeg opgeleverd, zodat u het geheel naar eigen wens in kunt richten. 

Voorwaarden inschrijving

We hebben een aantal voorwaarden en uitsluitcriteria geformuleerd waar u aan moet voldoen als u in aanmerking wilt komen voor een appartement bij Zwarte Racker. Daarnaast hebben we te maken met wet- en regelgeving die bepalend kunnen zijn.

 • U dient een WLZ-zorg indicatie te hebben tussen zorgprofiel VV5 en VV10.

 • Mensen uit Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen hebben altijd voorrang op mensen uit andere plaatsen, ongeacht de datum van inschrijving.

 • Zwarte Racker biedt een Wonen met Zorg arrangement aan in haar appartementen: u huurt bij ons een appartement en wij leveren de zorg die u nodig heeft.

​Uitsluitcriteria:

 • Mensen met een aangeboren geestelijke beperking.

 • Bewoners/cliënten die een dusdanig dwaalgedrag vertonen, waardoor wij hen geen veilige woon- en leefomgeving kunnen bieden.

 • Bewoners/cliënten die de locatie Zwarte Racker niet (meer) als een veilige omgeving ervaren.

 • Bewoners/cliënten met agressie-problemen, een ernstige vorm van gedrag en/of verslavingsproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en/of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

 • Bewoners/cliënten met complexe psychiatrische problematiek waarbij een gesloten afdeling passend zou zijn; deze zorg kan op locatie Zwarte Racker niet geleverd worden.

 • Bewoners/cliënten die niet op een sociale wijze deel kunnen nemen aan het groepsproces binnen het woonzorgcentrum.

 • Bewoners/cliënten die voortdurend persoonlijke begeleiding nodig hebben.

 • Bewoners/cliënten met visuele beperkingen die gebruik moeten maken van een blindengeleidehond.

​Wilt u ook in Zwarte Racker wonen?

 • U kunt zich vrijblijvend inschrijven. Als er geen appartement beschikbaar is bij aanmelding, wordt u op de wachtlijst geplaatst.

 • Als inschrijvingsdatum geldt de datum waarop uw inschrijvingsformulier bij ons binnenkomt.

 • Aan de inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend; de uiteindelijke toewijzing van een appartement hangt van uw situatie af.

 • Zodra u nummer 1 op de wachtlijst bent, nemen wij contact met u op. Het kan zijn dat er op dat moment nog geen appartement beschikbaar is. We bespreken met u uw woonwensen en de voorwaarden m.b.t. het wonen bij Zwarte Racker. Van belang is dat uw WLZ indicatie tijdig in orde wordt gemaakt.

 • Zodra er een appartement vrij komt zal de eerste van de wachtlijstkandidaten benaderd worden. We controleren of u voldoet aan de voorwaarden en of u in het bezit bent van de juiste WLZ-indicatie.

 • Indien u aan alle voorwaarden voldoet zal u een aanbod worden gedaan. U dient dan binnen 3 dagen te beslissen of u het appartement accepteert.

 • Indien u niet binnen 3 dagen kunt beslissen of u het appartement accepteert of als uw WLZ-indicatie niet in orde is, bieden wij het appartement aan de volgende persoon op de wachtlijst aan.

 

Aanmelden kan door dit inschrijvingsformulier volledig in te vullen en deze in te leveren of toe te sturen naar Zwarte Racker: sfunke@zwarteracker.nl of Europaweg 132, 7766 AP in Nieuw-Schoonebeek. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
 Sjoerdtsje Funke op telefoonnummer 06-81205190.

 

Inschrijvingsformulier

Download hier het inschrijvingsformulier voor Woonzorgcentrum Zwarte Racker.

bottom of page