top of page

>

>

>

Vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers

De Zwarte Racker biedt in de zorgvoorziening voor de oudere inwoners met een zorgbehoefte uit Nieuw-Schoonebeek en de omliggende kernen, passende zorgverlening, gevarieerde en leuke dagactiviteiten en mogelijkheden om tijdelijk of langdurig in de nabijheid van 24-uurszorg te wonen. Voor bewoners, families, bezoekers en vrijwilligers is de Zwarte Racker een gezellige en vertrouwde omgeving dichtbij huis.

Met het voorgaande draagt de Zwarte Racker aan de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de lokale gemeenschap. De Zwarte Racker is van mening dat betrokkenheid van vrijwilligers bij het ‘wel en wee’ van de bewoners past in de uitvoering van deze visie en missie.

Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers zijn:

  • Vrijwilligers versterken het draagvlak van de organisatie in de samenleving. 

  • Vrijwilligers brengen de buitenwereld binnen en dragen bij aan verkleining van de afstand tussen leef/woonomgeving van klanten en de buitenwereld. 

  • Door vrijwilligers blijven de cliënten sociaal en maatschappelijk meer betrokken. 

  • Vrijwilligers vergroten de mogelijkheden om individuele zorg op maat te bieden, doordat ze tijd en gerichte aandacht voor individuele bewoners hebben. Er ontstaat een betere sfeer en bewoners voelen zich beter. 

  • Vrijwilligers dragen bij aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning (mede door het inzetten van vrijwilligers kan er een diversiteit aan activiteiten worden aangeboden die anders niet haalbaar is). 

  • Omdat de hoeveelheid tijd en energie die vrijwilligers inbrengen weinig geld kosten, zijn er activiteiten mogelijk die economisch wel haalbaar zijn met vrijwilligers. 

  • Vrijwilligers hebben voor de verschillende groepen in de Zwarte Racker betekenis

Vrijwilliger bij Zwarte Racker, wat betekent dit?

Vrijwilligerswerk binnen het woonzorgcentrum is werk dat, op vrijwillige basis en onbetaald verricht wordt, ten behoeve van de bewoners van Zwarte Racker. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We hebben eerst een gesprek met elkaar om te bekijken wat je leuk vindt om te doen, maar ook om te kijken of dat past binnen Zwarte Racker. Als het klikt, krijg je van ons een vrijwilligersovereenkomst en start een korte inwerkperiode. In de vrijwilligersovereenkomst staan de afspraken over de werkzaamheden die je graag wilt uitvoeren en wanneer je aanwezig kunt zijn. Onze vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen. Wanneer het nodig mocht zijn, kan je bij ons ook meedoen aan bijscholingen.

Vrijwilliger bij Zwarte Racker– een algemeen profiel

Binnen de Zwarte Racker wonen 14 bewoners in hun eigen appartement. Men deelt samen een huiskamer waarin het “thuis zijn” zoveel mogelijk wordt benaderd. Cliënten worden waar mogelijk betrokken en gestimuleerd om deel te nemen aan de verschillende activiteiten. 


Het omgaan met ouderen met somatische beperkingen of met psychogeriatrische beperkingen vraagt om een rustige en geduldige houding. Het kunnen of in ieder geval willen verplaatsen in de belevingswereld van de bewoner is een voorwaarde. Gevoel voor humor, gezelligheid en sfeer kunnen brengen zijn een pré.

Bij welke werkzaamheden kun je ondersteunen?

Vrijwilligers worden zowel individueel als op groepsactiviteiten ingezet. Er zijn vrijwilligers voor de huiskamer, recreatieve activiteiten, bewegen, zorg, in de tuin en ondersteunende taken.
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

Individuele ondersteuning:

- Bezoeken/visite
- Vervoer
- Uitstapjes maken
- Wandelen
- Voorlezen
- Praatje maken
- Muziek maken
- Brengen/halen naar kapper,   kerk enz.

 

Huiskamer ondersteuning:

- Gastvrouw/gastheer op  woongroep;
- Meehelpen met recreatieve activiteiten
- Meegaan met uitstapjes
- koken

 

Facilitaire ondersteuning:

- Meehelpen bij maaltijd serveren;
- Meehelpen bij het koken
- Tuin onderhoud;
- Beheer Facebook
- Schilderen
- Foto’s maken
- Versieren van de Zwarte Racker
- Onderhoud

 

De begeleiding

De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers is in handen van de welzijnswerkers. Zij hebben contact met de vrijwilligers over de wensen en mogelijkheden en zijn voor de vrijwilligers het aanspreekpunt. Onder begeleiding kan ook deskundigheidsbevordering en bijscholing vallen. Soms zijn er meer of speciale vaardigheden en kennis nodig om het vrijwilligerswerk te kunnen doen. De vrijwilliger kan daar zelf om vragen, of het hoort bij het werk en is het verplicht. Dit wordt vergoed door de organisatie. Ten slotte valt onder begeleiding ook loopbaanontwikkeling. Voor een aantal vrijwilligers kan onbetaald werk een opstap zijn naar betaald werk.

Wat bieden wij jou?

De Zwarte Racker heeft aandacht voor de vrijwilligers. Ook voor de vrijwilligers heeft de Zwarte Racker afspraken gemaakt over de beloning. Dit betekent dat er een attentie is bij de verjaardag, een avond of dagje uit, een kerstborrel met kerstpakket. Ook worden er jaarlijks enkele vrijwilligersvergaderingen gehouden. De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Wel kunnen zij onkosten die gemaakt zijn t.b.v. de uitvoering van het vrijwilligerswerk vergoed krijgen. 

Wat verwachten wij van jou?

De cliënt in Zwarte Racker staat centraal. Je bent in zijn of haar huis. Dit betekent dat je de bewoner met respect benadert en respect hebt voor zijn of haar situatie en privacy. Een VOG is verplicht alvorens je als vrijwilliger bij ons kunt beginnen. De kosten voor een VOG worden betaald door Zwarte Racker.

 

Wil je ook vrijwilliger worden bij Zwarte Racker? Neem dan contact met ons op via i.schonewille@zwarteracker.nl of hermabrockman@zwarteracker.nl.

Beleidsnotitie vrijwilligers

Bekijk hier de beleidsnotitie vrijwilligers (versie 2020) van Woonzorgcentrum Zwarte Racker (pdf).

 

bottom of page