top of page

Wat onze bewoners vinden van Zwarte Racker

In het cliënt-ervaringsonderzoek hebben we de bewoners van Zwarte Racker gevraagd:

“Zijn er kwaliteiten die u vooral aanspreken op het gebied van zorg en wonen in de Zwarte Racker?"

 

Dit is wat zij antwoordden:

“De rust”

 

“De uitstekende zorg en persoonlijke verzorging”

 

“Iedereen is tevreden, de onderlinge sfeer is goed”

 

“De privacy van de bewoners”

 

“Dat de bewoner een eigen keuze mag/kan maken”

 

“Dat er altijd reuring is”

 

“De aandacht voor elk individu en het kennen en

zich verdiepen in de familiebanden”

“De veilige toegankelijke sfeer in de Zwarte Racker”

 

“Er wordt ingezet op het welzijn en welbevinden van de bewoners door middel van activiteiten en omgang met elkaar”

 

“De persoonlijke aandacht, warmte en vriendelijkheid”

 

“Kleinschaligheid”

bottom of page