top of page

>

>

Ervaringen en klachten

Cliënttevredenheidsonderzoek
In december 2021 hebben wij e
en cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder de bewoners van Zwarte Racker. Het verslag kunt u hier lezen.

Hier
kunt u lezen wat onze bewoners van het wonen bij Zwarte Racker vinden!

Tevreden of juist niet?

Onze medewerkers doen er alles aan om de best mogelijke zorg te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over bepaalde zaken binnen onze organisatie. Door ons dat te laten weten, kunnen we samen naar een oplossing zoeken en biedt het ons de mogelijkheid om onze zorgverlening en diensten te verbeteren.

Klachtenregeling

Woonzorgcentrum Zwarte Racker beschikt over een klachtenregeling. Zo bieden we cliënten met een klacht over het functioneren van het woonzorgcentrum, de mogelijkheid hun klacht in te dienen. Op die manier wordt er constant gestreefd naar kwaliteitsverbetering. De klachten kunnen geuit worden bij de medewerkers, bij de klachtenfunctionaris van Zwarte Racker of bij De Geschillencommissie.

Klik hier voor de volledige klachtenregeling van Woonzorgcentrum Zwarte Racker

Bekijk hier de folder klachtenregeling van Woonzorgcentrum Zwarte Racker.

Als u een klacht in wilt dienen vindt u hier het klachtenformulier van Woonzorgcentrum Zwarte Racker (pdf).

De klachtenfunctionaris

Iemand met een klacht kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevr. M.G.A. Veenstra.

Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-53131362 of via e-mail margrethveenstra@live.nl.

De Geschillencommissie

Voor hulp bij het oplossen van klachten en geschillen hebben wij ons aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Als het niet lukt een klacht naar tevredenheid op te lossen met ons als zorgverlener of als het inschakelen van de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, biedt de geschillencommissie een mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Zij behandelen onafhankelijk en onpartijdig klachten die zijn ontstaan tijdens of over (een aspect van) de zorg- en dienstverlening van zorgverleners van Zwarte Racker.


Contactgegevens Geschillencommissie Zorg:
Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag
Telefoonnummer:
070 310 53 80 (Maandag t/m vrijdag 10:00 - 14:00 uur).
https://www.degeschillencommissiezorg.nl

de-geschillencommissie-zorg1.jpg

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

Zwarte Racker heeft de KCOZ aangewezen als Wzd-klachtencommissie. Indien een klacht een Wzd-klacht betreft, dan dient de Raad van Bestuur de klacht vervolgens in bij de KCOZ, www.kcoz.nl.
Contactgegevens KCOZ: emailadres
info@kcoz.nl of telefoonnummer 085 – 077 2060.

bottom of page